Algemene Voorwaarden:

Voor alles wat wij aanbieden is veel voorwerk nodig (denk aan reserveringen, het verzamelen en voorbereiden van materialen, email contact, planning). Als jij je aanmeld voor een van onze workshops of cursussen zijn wij al lang daarvoor aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat alles door kan gaan, goed geregeld is en geslaagd wordt.

Ons verzoek aan jou om deze voorwaarden goed door te lezen. Heb je vragen, laat het weten!

1. Overeenkomst

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen en alle andere diensten die met Shift2Nature overeen worden gekomen.

1.2. Door deze ‘Algemene Voorwaarden’ te accepteren, maak je een bindende overeenkomst met Shift2Nature en ben je verplicht om het afgesproken bedrag te betalen.

1.3. Voor alle workshops en cursussen is de minimum leeftijd 16 jaar als je alleen wilt komen. Voor workshops die aan scholen en studenten worden gegeven geldt een minimale leeftijd van 12 jaar, mits er minimaal 1 docent van de school aanwezig is bij de workshop. Voor studenten van scholen geldt weer dat vanaf 16 jaar geen begeleiding van een leraar nodig is.

1.4. Voor een ouder/kind weekend geldt dat kinderen vanaf 6 jaar welkom zijn onder begeleiding en onder verantwoording van een ouder of begeleider. Als er een kind wil deelnemen met iemand anders dan een ouder, een begeleider, vragen wij een schriftelijke toestemming van 1 van de ouders van het kind. De begeleider dient dan wel ouder dan 21 jaar te zijn.

  1. Aanmelden en betalingen

2.1. Gebruik voor het aanmelden het aanmeldformulier op onze website. Je krijgt daarop per mail altijd een bevestiging van ontvangst.

2.2. Een aanmelding is geldig als het aanmeldformulier en het (aanbetalings-) bedrag bij Shift2Nature binnen is. Pas dan zijn wij en jij verzekerd van je plek.

2.3. Het eventueel resterende bedrag dien je daarna ook over te maken. De uiterlijke betaaltermijn wordt in de bevestigingsmail genoemd. Dit is de mail die je krijgt n.a.v. je aanmelding.

2.4. Alleen als je aanmelding compleet is (zie 2.1. t/m 2.3.) krijg je de resterende informatie per mail gestuurd (plaats, tijd, bagage, etc.).

2.5. De betalingsgegevens krijg je toegestuurd in de mail waarin je aanmelding bevestigd wordt (zie 2.1).

2.6. In de volgende gevallen moet je het volledige cursusgeld in een keer overmaken:
- losse workshops en dagcursussen: Als je je aanmeldt binnen 8 weken voor aanvang van de workshop of cursus.

2.7. De kosten en de data van ons aanbod staan op de desbetreffende aanbodpagina’s vermeld.

2.8. Bij betaling in termijnen (zowel algemene als -mogelijk- individueel afgesproken termijnen) ben je verplicht om het volledige bedrag te betalen, ook als je tijdens de opleiding of cursus stopt.

  1. Annuleren

    Door jezelf:

    3.1. Als je toch moet annuleren, laat het ons dan zo snel mogelijk per telefoon en email weten i.v.m. de planning. We hebben vaak een wachtlijst voor onze programma’s en als we jouw vrijgekomen plaats kunnen invullen, wordt je betaling teruggestort.

    Hoe later je ons op de hoogte brengt van je annulering, hoe minder waarschijnlijk het is dat we jouw vrijgekomen plek kunnen vullen.

3.2. Annuleren van losse weekenden en dagcursussen:
- voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in.
- bij een annulering binnen 8 tot 4 weken voor aanvang van de cursus houden wij 50% van het totale cursusbedrag in.
- bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de cursus houden wij het volledige cursusgeld in, tenzij wij een vervanging kunnen regelen, of als u zelf vervanging aandraagt.

3.3. Als u tijdens een workshop of cursus stopt, om welke reden dan ook, of op welk moment dan ook, wordt er geen betaling meer teruggestort.

Door Shift2Nature:

3.6. Er bestaat altijd een kans dat een workshop of cursus niet doorgaat of dat Shift2Nature deze zonder opgaaf van reden af last. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht en het volledig betaalde geld wordt teruggestort, mits de cursist aangeeft op een ander moment de workshop of cursus te willen volgen. Redenen tot af lassen kunnen zijn:
- het niet behalen van het minimum aantal deelnemers     
- ziekte van de instructeur en geen mogelijkheid voor een vervangende instructeur

3.7. Wij doen ons uiterste best om het beschreven programma ook zo aan te bieden als het op de site beschreven is. Maar er bestaat altijd een kans dat Shift2Nature tijdens een workshop of cursus het programma (moet) aanpassen.

 

Door overmacht:

3.8. Shift2Nature kan i.v.m. overmacht de overeenkomst opzeggen. In overleg met de deelnemer(s) zoeken wij naar een mogelijkheid om op een ander tijdstip alsnog deel te nemen, of deel te nemen aan een alternatieve workshop of cursus.
Onder overmacht wordt verstaan:
- een toestand die Shift2Nature niet kan worden toegerekend maar waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.
- onverantwoorde weersomstandigheden (b.v. code oranje/rood).

  1. Verzekeren

4.1. Je moet zelf zorgen voor een goede en/of aanvullende ziektekosten en/of annuleringsverzekering voor de duur van de cursus of opleiding. Zie bijvoorbeeld punt 3.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Shift2Nature, een medewerker, gastdocent of vrijwilliger, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, schade of diefstal voor, tijdens of na de workshop of cursus in welke vorm dan ook.

5.2. Ook al zijn onze workshops en cursussen niet gevaarlijk of buitengewoon risicovol, je doet altijd mee op eigen risico!

5.3. Shift2Nature is niet aansprakelijk voor het deelnemen aan een workshop of cursus waarvoor je eigen fysieke of mentale gesteldheid niet toereikend is. Er wordt altijd vooraf vermeld wat de ‘eisen’ voor deelname zijn (of op de aanbodpagina of d.m.v. een email).

5.4. Shift2Nature kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte reiskosten.

  1. Overig

6.1. Shift2Nature heeft het recht om een deelnemer te weigeren. Als deelnemer aan een van onze activiteiten wordt van je verwacht dat je je tijdens een workshop of cursus op een redelijke wijze gedraagt naar ons en andere deelnemers. We verwachten dat je de (veiligheids-) instructies en afspraken opvolgt. Shift2Nature behoudt zich het recht voor om iemand van een workshop of cursus weg te sturen, zonder terugbetaling van het cursusgeld. Mogelijke gevallen zijn:
- gebruik van drugs of alcohol
- beledigend of gewelddadig gedrag

6.2. Daarnaast kan het gebeuren dat blijkt dat je niet goed bent voorbereid, ondanks duidelijke adviezen of voorwaarden van ons. Denk hierbij aan:
- niet kunnen voldoen aan bepaalde, vooraf gestelde, fysieke eisen
- een gebrek aan de juiste persoonlijke uitrusting
Wat betreft deze 2 punten kunnen we mogelijk tijdens de cursus nog een oplossing of aanpassing vinden. Lukt dat niet dan betekent dit wij jou niet toelaten bij bepaalde onderdelen van een workshop of cursus, of jou de verdere deelname weigeren.

6.3. Mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop de cursus gegeven wordt, verzoeken wij je om dit tijdens de cursus aan ons door te geven. Wij kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. Shift2Nature accepteert geen klachten na afloop van een workshop of cursus; simpelweg omdat wij er dan niets meer aan kunnen doen.

Tot slot, we zien je graag buiten, in het bos waar we thuis horen (en wat veel leuker is dan de beruchte kleine letters)!